Senior Meter Readers

ALEX ZONDO

SAP No. 43718

FRANK RAPHELA

SAP No. 44053

JABU NDLOVU

SAP No. 44447

NDODOMZI DINGISWAYO

SAP No. 44451

PHILLIP MALEFANE

SAP No. 43230

TSHAMANO LEFUWE

SAP No. 44365

VINOLIA MAKAMU

SAP No. 43583

WHELAN DUPLESSIS

SAP No. 44361